MODLITBA PRO OTEVŘENÍ
POSVÁTNÉHO PROSTORU

SMĚREM K JIHU
Větry jihu,
velká Hadí Matko
ochraňuj náš posvátný prostor,
zaviň nás do své spirály světla,
nauč nás zbavit se minulosti tak, jako ty svlékáš svou kůži,
nauč nás kráčet po Zemi s lehkostí,
nauč nás Cestu Krásy.


SMĚREM K ZÁPADU
Větry západu,
Jaguáří Matko,
ochraňuj náš posvátný prostor,
nauč nás kráčet cestou míru a bezúhonného života,
ukaž nám cestu za hranice smrti.


SMĚREM K SEVERU
Větry severu,
Kolibříku, drazí starodávní předkové,
ochraňujte náš posvátný prostor,
přijďte si ohřát ruce k našim ohňům,
šeptejte nám po větru svou moudrost,
ctíme vás, kteří jste přišli před námi,
a vás, kteří přijdete po nás, děti našich dětí.


SMĚREM K VÝCHODU
Větry východu,
Velký Orle, Kondore,
ochraňuj náš posvátný prostor,
přileť k nám z místa vycházejícího Slunce,
ochraňuj nás pod svými křídly,
ukaž nám výšky, o kterých se odvažujeme jen snít,
nauč nás létat bok po boku s Velkým Duchem.


K MATCE ZEMI
Matko Země,
ochraňuj náš posvátný prostor,
shromáždili jsme se, abychom uctili všechny tvé děti,
bytosti kamenů, bytosti rostlin,
čtyřnožce, dvounožce, plazivé i lezoucí,
ploutevnaté, osrstěné, pernaté
všechny naše vztahy.


K OTCI SLUNCE
Otče Slunce, Babičko Luno, Hvězdné národy,
ochraňujte náš posvátný prostor,
Velký Duchu, ty, který jsi nazýván tisíci jmény a přece jsi nepojmenovatelný,
děkujeme ti, že jsi nás svedl dohromady,
abychom společně zpívali Píseň Života.

OHŇOVÝ OBŘAD

Obřady, ceremonie a rituál jsou ohromně důležité pro léčení, stejně jako růst a vývoj. Pro šamana je ohňový obřad neuvěřitelně posvátný. Oheň je divoká energie a spojenec, pokud jej patřičně respektujeme. Nejenže znamená rychlou iluminaci pro vyvíjejícího se šamana, ale také recykluje
energii!

Spalujeme předměty reprezentující různé problémy v našem životě, abychom přeměnili energii našich potíží na energii světla a tepla, které můžeme do sebe přijmout a použít pro výživu nás a našeho světelného energetického pole.

V domorodých společnostech stařešinové drží tradici setkávání se u ohně při úplňku a sní o světě, který chtějí, aby zdědily jejich děti.
Tu noc si všichni tiše sednou okolo ohně, vědomi toho, že co mohou nabídnout je jen malý kousek velké skládačky, a že je důležité, aby přišli s láskou a záměrem podílet se na procesu snění.

Na úrovi hada (fyzická rovina) stařešinové ví, že si musí sednout okolo ohně. Na úrovni jaguára (emocionální úroveň) ví, že s sebou musí přinést jejich lásku a zvídavost a spojení se všemi bytostmi včetně všech ostatních šamanů, jež se sešli u ohně, ať jsou kdekoli na světě. Na úrovni kolibříka (úroveň mýtu) nabídnou svou vizi, aniž by věděli, jak to zapadá do kolektivního snu. Na úrovni orla (úroveň ducha) vidí z vyšší perspektivy a chápou celistvost snu, aniž by byli schopni to vyjádřit nebo popsat. Cítí sílu a zázrak Ducha. Stanou se měsícem a hvězdami, ohněm a kouřem, sebou navzájem, nikým a všemi.

JAK PROVÉST OHŇOVOU CEREMONII
 • Ohňová ceremonie se dělá každý měsíc za úplňku.
  Než vstoupíme do kruhu kolem ohně, připravíme tzv. Šíp ducha nebo šíp smrti, klacík, který
  reprezentuje nějaký problém nebo něco, co chceme, aby odešlo.
 • Vybereme si klacík, který bude kolovat kolem ohně jako obětina pro léčení Země, tzv. Pachamama klacík (ten je větší a více významný než osobní obětinový klacík)
 • Pachamama klacík koluje v kruhu, aby všichni mohli vdechnout své požehnání
 • Otevřete posvátný prostor
 • Připravte oheň
 • Zapalte oheň – jeden člověk by se o oheň měl starat celý večer
 • Začněte zpívat oslavnou píseň přivolávající Ducha vod pod zemí
  PŘIVOLÁNÍ DUCHA VOD POD ZEMÍ
  Nitchi Tai Tai, N-U-Y
  Oro Nika Oro Nika
  Hey Hey… Hey hey
  Oooo Ai

  NÁSLEDUJÍCÍ PŘEKLAD PÍSNĚ NENÍ DOSLOVNÝ, ALE VYJADŘUJE JEJÍ ESENCI:
  O Velká Matko, Matko Vod, voláme tě, vody našeho zrození, vody naší výživy, vody, jež nás očistí v den
  naší smrti, vezmi nás zpět na místo našeho narození.
 • Nakrmte oheň olivovým olejem třikrát: nejprve za všechny 4 světové strany, poté za nebesa a
  zemi, a nakonec za kruh bytostí okolo ohně, viditelných nebo neviditelných.
 • Jakmile se oheň stane přátelský, změní barvu a jinak spaluje. Této změny si všimneme po přímém pozorování a zkušeností s ohněm
 • Nabídněte ohni svou obětinu
 • Každý člověk se přiblíží k ohni a tiše vloží svou obětinu do ohně (s někým kdo bude chránit jeho záda). Poté lehce přejede rukama skrze plameny ohně a pošle energii ohně do břicha, do srdce,
  a potom do čela. Lze se ohně dotknout jen lehce nebo jít s rukama do plamene hlouběji. Není třeba to nějak přehánět, je to spíš takové gesto, jak přenést soustředění a svou energii na vlastní
  transformaci.
 • Potom, co byly nabídnuty všechny obětiny, nejstarší nebo nejmladší účastník umístí Pachamama
  klacík do ohně.
 • Zavřete posvátný prostor
 • Alespoň dva lidé, ideálně jeden muž a jedna žena, zůstanou s ohněm, dokud není bezpečné ho
  opustit. Nehasit vodou.
Studenti jsou žádáni, aby tento postup považovali za „srdce“ ceremonie. Je bodem, odkud můžeme najít
a vytvořit si svůj vlastní jedinečný styl, kterým tuto ceremonii obohatíme.
Existuje dvoutýdenní mezičas, který následuje po ceremonii, kdy se objevují tzv. okamžiky příležitostí.
Tyto okamžiky poskytují příležitost převést váš záměr léčení do reality. Nepovažujte však tuto
ceremonii za nástroj okamžité kouzelné změny, ale spíše jako začátek cesty léčivého procesu. Chopte se
příležitosti změnit vaše chování ve skutečném světě, poté nechte vesmír, aby se postaral o detaily.